Het Acrobatiek Festival wordt geörganiseerd door Stichting NAF en Stichting hoogwerk.

Stichting NAF (kvk:41210481) is de overkoepelende organisatie die zich inzet voor partner acroabatie. Ook ondersteunt het acrobatische initiatieven, onderhoudt nauw contact met alle acrobaten in Nederland, en is tevens informatiepunt voor alle acrobatische aangelegenheden in Nederland zoals opleidingen, cursussen, festivals en voorstellingen. Voor meer informatie, zie de website: www.stichtingnaf.nl.

Stiching Hoogwerk (kvk:41003301) is een samenwerking van acrobaten uit Nijmegen om de acrobatiek gemeenschap in Nijmegen te ondersteunen en te laten groeien.

Gegevens op deze site bestaan uit inschijfgegevens van deelnemers en inschrijfgegevens van workshopgevers.

De inschrijfgegevens van een deelnemer wordt met reden gevraagd. Onderstaande tabel heeft een overzicht van deze gegevens er reden waarom deze worden vergaard.

Gegevens van de geregistreerde/deelnemer

Reden van opgave

Naam, Plaats, Land

Gegevens die nodig zijn om iemand te matchen met een inschrijving, alsook een overzicht te hebben van aanwezige personen

E-mail adres

Dit wordt mede gebruikt als communicatie middel met de deelnemer. Indien de deelnemer interesse heeft in registratie event (notificaties) van het volgende festival.

Telefoonnummer

Dit optionele gegeven wordt gebruikt om persoonen te benaderen in het geval van issues met de inschrijving en/of calamiteiten

Aantal kinderen + namen

Dit gegevens is nodig om gelijke redenen als naam, plaats en land, plus is de prijs hiervan afhankelijk

Aantal kinderen dat deelneemt aan het kinderprogramma

Een indicatie bepalen van de omvang van het kinderprogramma.

Dagen van aanwezigheid

Dit gegevens is nodig om de aanwezigheid en prijs te kunnen vaststellen van de deelnemer

Wens om workshophouder te zijn, of op het open podium te staan.

Om een indeling te kunnen voorbereiden van deze taken over het festival.

Specifiek bij deze taken wordt er contact opgenomen met de deelnemer per email om dit af te stemmen.

Festival taken, hulp bij kinderprogramma

Om een indeling te kunnen voorbereiden

Dieet wensen

 Dit gegeven wordt met de cateraar gecommuniceerd, om te bepalen wat de mogelijkheden zijn om hier aan tegemoed te komen. Dit wordt terug gecommuniceerd met de deelnemer.

interne mededeling

 Een interne opmerking die voortkomt uit het registratie proces. Doorgaans zijn dit zaken die verder afgehandeld worden tijdens de inschrijving op het festival.

Verzonden e-mails

 Dit is het aantal emails dat automatisch verzonden is. Dit is een indicatie dat er mogelijk iets technisch niet goed gaat.

Aanwezig op het festival J/N

 Een indicatie dat de deelnemer zich op het festival zich aan de balie gemeld heeft.

Moment van aanwezigheid op het festival

 Te controle bij dubbele aanmeldingen bij de balie

Gewenste email bij toekomstige registratie notificaties

Dit is de keuze van de deelnemer of deze wenst om geïnformeerd te worden via een bulk email, indien er bij een volgend festival email notificaties in bulk uitgestuurd worden.
De deelnemer kan dit eenvoudig ongedaan maken bij een eerstvolgend email bericht. Indien deze wens eris, dan wordt het e-mail adres ook hiervoor gebruikt en gedeeld met MailChimp.

Registratie taal

De taal, Nederlands of Engels, waarin de registratie plaatsvindt. Dit wordt gebruikt om persoonlijke registratie emails van dit festival in de gewenste taal te versturen. Dit gegeven wordt bepaald door sitetaalkeuze van de initiele registratie.

Mollie id Dit gegeven is een verwijzing naar de bestalingstatus bij de Online Payment Provider "Mollie". Via deze link kunnen we de status bijhouden van de betaling van de deelname. In deze betalinggegevens zijn geen persoonlijke gegevens opgenomen. Akrobatiek.nl heeft geen inzicht in de bankgegevens (bijv. het rekening nummer) van de deelnemers.

De partijen die de inschrijfgegevens ontvangen, danwel verwerken zijn:

  • Stichting NAF
  • Stichting Hoogwerk

Email adressen worden hierin beperkt in bulk aangeboden aan deze partijen.

Email adressen voor mensen die geïnteresseerd zijn in toekomstige registratienotificaties worden beheerd bij mailchimp.com. Deze worden voor vier jaar opgeslagen, echter de geaddresserde kan zich ieder moment uitschrijven van deze lijst door dit aan te geven via een link in de laatst gestuurde mail.

Mollie, de Online Payment Provider, verzorgt voor ons de betaling van de deelname aan het festival, derhalve ontvangt deze partij de bankgegevens zoals rekeningnummer van de deelnemer. Akrobatiek.nl heeft hierin geen inzicht. 

De registratie database, website, en mail server wordt gehost door siteground.com. Deze partij host zijn servers zowel in europa als in de Verenigde Staten.

De registratiegegevens worden voor een periode van drie jaar opgeslagen om als input te dienen voor toekomstige selectie criteria indien het aantal registraties de mogelijk festival plaatsen overstijgt. De geregistreerde kan via info@akrobatiek.nl zijn/haar gegevens inzien, alsook aangeven dat zijn/haar persoonlijke gegevens gewijzgd moeten worden indien deze foutief zijn. Ook kan de geregistreerde via info@akrobatiek.nl aangeven dat zijn/haar gegevens verwijderd moeten worden op de wens van de geregistreerde.

Akrobatiek.nl maakt gebruik van functionele cookies (hiervoor is geen goedkeuring nodig door de bezoeker). Wel kan de bezoeker zijn voordeel doen met de cookie "webid". Dit is een verwijzing die in de browser wordt opgeslagen en een verwijzing is naar de registratie. Hierdoor hoeft de geregistreerde niet perse zijn registratie pagina via de URL in de e-mail te benaderen, maar kan dit direct vanuit de website akrobatiek.nl.

Akrobatiek.nl maakt geen gebruik van cookie trackers. Geen van de cookies worden gedeeld met andere partijen.