Festivaltaken

Onder het mom 'door acrobaten, voor acrobaten' vraagt het Nederlands Acrobatiek Festival een kleine bijdrage van iedereen. In de vorm van klusjes die we niet professioneel willen uitbesteden, dit om zo het festival voor iedereen betaalbaar te houden. Iedereen heeft zich vrijwillig ingezet voor dit festival en het is fijn als deelnemers zich ook extra willen inzetten. Elke deelnemer krijgt een taak toebedeeld tijdens het aanmelden op het festival. Bij de balie zal een overzicht zijn met alle taken, tijdstippen en namen, zodat iedereen kan nagaan wie wanneer wat moet doen.

Als je een workshop geeft of in een van de shows speelt, geldt dat als een festivaltaak. 

Festivaltaken kunnen niet worden afgekocht.