Inschrijven 

Alle volwassenen moeten zich individueel en op eigen naam inschrijven. Kinderen en jongeren onder de 18 jaar moeten worden ingeschreven samen met een volwassen deelnemer.
Bij inschrijving krijg je een persoonlijke code om mee in te checken, en de inschrijving is pas definitief als het ticket is betaald.
Tickets zijn niet overdraagbaar.
Na de betaling kan het een paar uren duren voordat je een bevestiging ontvangt. Deze bevestigingen zijn belangrijk als bewijs van registratie en betaling, controleer daarom je inbox goed, en ook je spamfolder.

Annulering Deelnemers kunnen hun deelname tot 2 weken vooraf annuleren, in welk geval we de betaling zullen restitueren, wel houden we per geannuleerde inschrijving €20 administratiekosten in.
Het is zeer onwaarschijnlijk maar evengoed toch nog wel mogelijk dat er kort voor aanvang van het festival een overheidsverordening komt waardoor wij verplicht zullen zijn om het festival af te gelasten.Wanneer dit meer dan 2 weken voor aanvang gebeurt, zullen wij alle bedragen geheel restitueren.
Indien dit echter minder dan 2 weken voor aanvang van het festival gebeurt, hebben wij al een aantal grote kosten gemaakt (zoals de inkopen van alle maaltijden), waardoor wij genoodzaakt zijn om maximaal 20% met een maximum van 35 euro per inschrijving van de inschrijfbedragen in te houden. Dit doen wij echt alleen om te voorkomen dat de organiserende stichting failliet gaat zonder welke er geen festival meer georganiseerd zou kunnen worden.
Overige kosten die gemaakt zijn door deelnemers (zoals reiskosten) zullen in geen enkel geval worden vergoed door de organisatie.

Sociaal tarief Wij zijn een festival voor en door acrobaten, zonder winstoogmerk. De kosten voor een kaartje zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die betaald worden om het festival te organiseren. We zijn goedkoop, heel goedkoop in vergelijking met andere festivals en hebben daarom geen speciale studenten tarieven, of tarieven voor lage inkomens. Omdat wij echt iedereen een kans willen geven het festival bij te kunnen wonen, bieden wij voor diegene die het echt niet kunnen betalen een sociaal tarief. Neem contact op via info@acrobatiek.nl wanneer je voor dit tarief in aanmerking wilt komen en dan kijken wij wat we voor elkaar kunnen beteken.

Passieve en actieve deelnemers Ook als je niet deelneemt aan de workshops ben je het volledige bedrag verschuldigd. Je maakt immers wel gebruik van de accommodatie, het eten en hopelijk kom je ook naar de optredens en het feest! Graag ieders begrip hiervoor.


Workshops geven Op het inschrijvingsformulier kun je aangeven of je één of meerdere workshops wilt geven. Hiervoor wordt een bescheiden vergoeding betaald. We willen graag heel veel workshops in het programma hebben. Aarzel dus niet om een workshop aan te bieden. Ook workshops in andere disciplines dan partner-acrobatiek zijn welkom.
We zoeken ook mensen die bij het kinderprogramma willen helpen!
 

Festivaltaken Onder het motto 'door acrobaten, voor acrobaten' vraagt het Nederlands Acrobatiekfestival een kleine bijdrage van iedereen, in de vorm van klusjes die we niet professioneel willen uitbesteden, zodat we het festival voor iedereen betaalbaar en gezellig houden. De organisatie zet zich vrijwillig in voor dit festival en zonder hulp van de deelnemers redden we het niet. Bij aankomst kun je aangeven welke taken je het liefste wilt doen.
Als je een workshop geeft of in een van de shows speelt, geldt dat als een festivaltaak. Festivaltaken kunnen niet worden afgekocht.


De online ticketverkoop is gesloten